PRÆSTEVEJEN 21, RØNBJERG 7800 SKIVE

Estvad - Rønbjerg Forsamlingshus

Lidt om husets historie

Egnens første  ”forsamlingsbygning” var Arbejdsmændenes fagforeningshus,kaldt ” Æ Bejshus” i Gl,Rønbjerg,som i perioden 1918-58 lå der, hvor KM Rustfri nu ligger.

Under de mørke krigsår opstod ønsket om et mere tidssvarende forsamlingshus ved Stationsbyen,omtrent midt i Estvad-Rønbjerg kommune.

Sognerådet gav tilsavn om at skænke grunden.

Hundrede beboere på egnen gav tilskud til byggeriet.

Et udvalg bestående af pastor Johannes Mygind, gårdejer og tørvefabrikant Andreas Sørensen ( kaldet Bette Drees ) og mejeriejer Sejer Pedersen forestod byggeriet. Sejer Pedersen indskød et større beløb til projektet.

Den 12 december 1943 blev det nye Estvad.Rønbjerg Forsamlingshus indviet

Til anledningen havde landpost Magnus Graversen skrevet en sang,hvis første vers lød:

I dag er der glæde og fest i vor by

trods ufred og larm fra kanoner,

thi - her har vi bygget et fristed, et ly

for verdens de larmende toner

og her vil vi mødes i fred og ro

og drøfte vor frihed, vor hjemstavn og tro

Ved indvielsen skænkede Sejer Pedersen 6 malerier, alle med lokale motiver udført af kunstmaler Mølgård Andersen, Skive