Bestyrelsesmøde 01.03.18, hos Else Mælkevejen 6, 

Deltagere: Jens Peter, Else, Poul Erik, Else Marie, Bent, Anne Mette, Anita

 

 

Konstituering af ny bestyrelse:

 Formand: Else

 Næstformand: Else Marie

 Sekretær: Anita

 Kasserer: Anita

 Udlejning: Else

  Vagtplan: se seddel  

 

Genemgang af referat fra sidste møde:

Poul Erik tilbud tæppe Vinderup Møbelforretning, er sket. 

Ny pusleplads (Helle har købt og hænger op inden hun afl. nøgle.) 

 Juletræsfest igen næste år 

Generalforsamling, kun få udenfor bestyrelsen mødte op, 

Men hyggeligt (god lagkage) 

Nyt bestyrelsesmedlem, har fået AnneMette Frandsen med. 

Else undersøgt om nyt fryseskab. Har fået ny ovn. 

Bent og Else til fællesmøde i Lihme, fint, god oplevelse. 

Container er rengjort. 

Gulvtæppe skiftes i sommerferie.

 

  Årets fester : 

John Mogensen Else har hørt, han kan godt d. 27.0kt. (Efterårsfest i stedet for høstfest) 

Entre 200 kr. 

Avis, der skal laves folder og sælges annoncer. Notits om jubilæumsfest 

Spisning bøf med bløde løg, (foredrag), kaffe og æblekage, småkager. 

Spiller til dans 1,5 time med John Mogensen sange. 

Evt. overtid til 800 kr pr. time. 

Linda lave mad.

  

Jubilæum (12.12.18) 

Søndag d. 09.12.18 

Let anretning. Sild, frikadeller, ost. 

Invitere borgmesteren, idrætsforeningen mm. 

Flyndersøkoret synge 2 julesange. 

  

Udvalg til julemarked. Else spørger Sanne ang. marked søndag d. 2.12.18

 

Juletræsfest: 29.12.18 (lørdag) 

    

Forårsklargøring af huset. Inden 15. april vinduer vaskes. (Bent udvendig, 

Flisepest renses af. Bent skaffer fliserens og renser. Grene klippes af udenfor. 

Gruset rives. Else har købt ny moppe og nye omslag hertil. 

Else snakker til Kim ang. slibning af gulv.   

Tæppetilbud fra Vinderup Bolighus er det billigste. Juni måned er en god måned at gøre det i. 

Søndag d. 3. juni sættes lister op. Spørge Bolighuset om de kan montere i efterfølgende uge. 

Else spørger Anders om han vil hjælpe med gulvlisterne søndag.  

 

Runden: Poul Erik foldedør i stykker. Frederik Thorsen og Poul Erik kigger på det fredag og ser om det er noget de kan gøre noget ved.   

Else: måske udvalg der kan søge nogle finde. Hjælpe Forsamlingshuset med at søge. Enighed om at det er en god ide. Spørge i Rønbjergexpressen om der er nogen der har lyst at være med i sådan et udvalg.   Skrive om der er nogen der kan hjælpe med hovedrengøring.   

Ungdomsfester, Else siger ved reservation at der skal betales 500 ekstra, fordi der altid er meget griset til. 

Af de 500: lidt til rengøring og lidt til meget slitage på huset. Vagten og rengøring vurderer om de skal have de 500 retur (hvis det er pænt og ordentligt, en slags depositum), Skal skrives i folderen. Også på vores hjemmeside.                                                 

Kaffe :-) 

 

 

Næste møde torsdag d. 24. maj kl. 19 i Forsamlingshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d 11. Januar 2018.

Fremmødte: Else, Else Marie, Anita, Jens Peter, Poul Erik, Bent, Helle.

Gennemgang af referat fra sidste møde: der er ikke hentet mere grus endnu, Vinderup møbelforretning skal også give en pris på tæppe

Poul Erik kontakter dem og får et tilbud. 

Der skal købes en ny pusleplads 

Juletræsfest: 19 voksne, 23 børn, overskud 30 kr, der arrangeres juletræsfest igen næste år.

Generalforsamling den 20 februar kl 19 i huset:

Der er delt indbydelser ud som vi skal have delt ud senest den 20 januar.

Else laver 2 lagkager, køber smør og pålæg og kaffe, Else Marie bager boller, Else tjekker op på øl og sodavand og køber efter behov, dem der har mulighed møder kl 18.15.

Finde en ny til bestyrelsen  

Sanne Sort vil gerne hjælpe til julemarked men ønsker ikke at være med i bestyrelsen.

Diana kisumvej 46 er ikke afvisende og Else vil spørge igen.

Anita vil spørge Anni Bertelsen 

Else spørger Anne Mette dyrlæge 

Elsemarie spørger Hanne Graversen

Else spørger Lene Krarup 

Små ting i huset:

Der skal købes ny pusleplads 

Male de hvide lister som males til sommer

Else undersøger prisen på en ny ovn og ny fryser men der skal så laves ny bordplade 

Fællesmøde den 16 januar i Lihme medborgerhus Else og Bent deltager 

Runden:

 

Frederik vil undersøge prisen på at lave automatsikring i huset 

 

Containeren skal gøres rent til sommer 

 

Det sidste skal gøres rent. 

Køkken og den gamle ende mangler når det bliver lidt lunere.

 

Vi prøver alligevel igen med høstfest lørdag den 13 oktober med tema med John Mogensen

Else kontakter ham vedr booking af musiker

 

Julemarked lørdag den 1 december i forbindelse med jubilæum

 

Næste møde aftales efter generalforsamling 

 

 

Emne: Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 12 oktober 2017


Fremmødte: Jens Peter, Else Marie, Else, Bent, Anita, Helle.

Afbud fra Poul Erik

Gennemgang fra sidste møde:

Tjekker op på Jens Peters mail jpagro@outlook.dk

Der er ingen rettelser til hjemmeside så jeg sender mail til Leif så det kommer til at hænge sammen med linket til Rønbjerg hjemmeside.

Hoveddør ok

Der skal graves mere grus af foran skraldespanden pga af vand og der skal hentes mere grus

Frederik har haft ikke haft tid til at sætte lampe op

Vi har fået tilbud fra garant og gulvsliber

Toilet og hovedindgang er gjort rent

Bent vasker vinduer når der bliver bedre vejr

Helle holder stadig øje efter ny pusleplads

Poul Erik skifter pæren ved hovedindgang da han har vagten

Døren mellem køkken og store salg binder stadig

Alle malerier er sendt til rensning 

Høstfest: har givet et lille overskud

Høstfest næste år tænker vi over

Jubilæum tænker vi over evt jule hygge marked

Alle kommer med forslag til næste års fester

Krone til krone: vi har fået tilbud fra garant på 59000 kr Poul Erik får tilbud på afretning af gulv og Anita ringer til BT gulve og får dem ud at give et tilbud

Knud Erik sender tilbuddene af sted til krone til krone sammen med tilbuddet for gulvslibning skal sendes ind senest den 9 november

Juletræ: afholdes den 29 december

Huskeseddel til juletræsfest udfyldes

Generalforsamling: tirsdag den 20 februar 2018 kl 19

Bent, Else og Else Marie vil gerne fortsætte, Helle ønsker ikke at fortsætte


Tegning af nye medlemmer: Else og Bent går en tur

Runden: Bent og Jens Peter vil spule containeren

Retningslinier for brug af skab: vi ser til næste møde hvor meget skabet bliver brugt

Bent sorterer sodavand efter dato

Næste møde torsdag den 11 januar 2018 kl 19


Referat fra bestyrelsesmøde den 31 august 2017

Fremmødte:

Else, Poul Erik, Anita, Bent, Else Marie og Helle. Afbud fra Jens Peter

Gennemgang af referat:
Alle skal gå ind og tjekke hjemmesiden og melde tilbage. Punkt på næste møde.

Hold øje med yderdør ved hovedindgang
Der skal købes mere grus
Yderlampe med censor er købt og Frederik vil sætte den op

Høstfest:
Der er styr på høstfesten

Krone til krone:
Der skal søges om krone til krone til nye tæpper i gang og lille sal
Anita og Poul Erik vil tage ind til garant og få et tilbud på tæppe
Lakering og slibning af gulv i stor sal

Hovedrengøring:
Der bliver gjort rent løbende, der vil hænge en seddel i depotet hvor man skriver på hvad man har gjort rent.

Else Marie vil lave en seddel og hænge op.

Anita og Else Marie starter mandag den 4 september med toiletter og indgang.


Bent vasker vinduerne udvendig.

Runden:
Tjek pusleplads Helle køber evt en anden
Bent vil sprøjte for ukrudt og klippe lidt ned rundt omkring
Skifte en udendørs pære
Døren mellem køkken og store sal binder
Alle malerier skal renses og repareres, en anonym borger har betalt for rep af en af dem og den anonyme vil betale halvdelen af rensningen af de sidste. Knud Erik laver aftalen. Evt skal det skrives i Rønbjerg Xpressen hvis den anonyme giver tilladelse til det.
Tjek om der kan komme stærkere pærer i lamperne i den lille sal efter ønske fra sangkoret gerne 60 w


Vær opmærksom på prisen på toiletpapir

Næste møde torsdag den 12 oktober kl 19 i huset, Anita tager brød med

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 30 maj 2017 kl 19.00

Else, Else Marie, Anita, Bent, Poul Erik, Helle og Jens Peter kommer senere.

Gennemgang af referat fra sidste møde:

Anita vil søge om nye salmebøger ved sparnord fonden og Frederik vil gerne lave et infotavle. Ellers godkendt.

Høstfest:

Høstfest seddel hvem laver hvad udfyldes, liste til annoncører blev delt ud hvem der spørger, afleveres senest uge 26 hos Knud Erik

Gulv i store sal:

Bliver lakeret den 5. Juni

Kim gør det, gulvet vaskes over torsdag kl 19.00 af Else og Anita

Mødes kl 10,00 den 9 juni for at gøre store sal klar.

Runden: Fast punkt hver gang på dagsorden omhandler Xpressen

Hver medlem kigger på den nye hjemmeside

www.ronbjergforsamlingshus.dk  

og melder tilbage til Helle inden for en uge vedr rettelser så vi kan få den opdateret og linkes sammen med den nye hjemmeside om Rønbjerg.

Helle samler sammen på rettelserne og sender videre til Knud Erik og sendes videre til Leif

Bent ringer til Carsten da der skal kigges på låsen der er svær at låse

Den nye kaffemaskine skal tjekkes da den ene ikke virker

Bent finder ud af

Jens Peter ordner gruset og retter af og køber mere grus

Anita spørger Frederik om at købe en yderlampe med censor til bagdøren ved køkkenet og hænger den op

Hovedrengøring:

Aftales på næste møde

Høstfestavisen afhentes hos Else og deles ud midt i august på de aftalte ruter senest i uge 33

Næste møde aftales til 31. August kl 19.00 i forsamlingshuset.


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 30. Marts 2017 kl 19.00

 

Til stede: Else, Else Marie, Anita, Jens Peter, Poul Erik, Bent, Helle

 

Tillykke Poul Erik med oldebarnet.

 

Gennemgang af referat fra sidste møde: godkendt.

 

1.      Konstituering:

Ny i bestyrelsen Anita Erhardtsen og Jens Peter Poulsen

 

Formand:                Else Pedersen

 

Næstformand:        Else Marie Pedersen

 

Sekretær:                Helle Birch

 

2.      Vagtplan:                dec jan           Jens Peter

 

                                   Feb marts      Else Marie

 

                                   April maj        Bent

 

                                   Juni juli.          Helle

 

                                   Aug sep.         Anita

 

                                   Okt nov.        Poul Erik

 

Helle laver ny vagtplan og hænger op i køkkenet og liste over bestyrelsesmedlemmer sendes pr mail til bestyrelsen

 

Anita  -  Anitaerhardtsen@hotmail.com     Tlf 30264335

 

Jens Peter.  -  Jpagro@outlook.dk.       Tlf 26117511

 

3.      Evaluering af countryaften: 45 betalende gæster, overskud 2407,- incl varer vi gemmer til høstfesten 823,-, stor succes, hyggelig aften.

 

4.      Forårsklargøring i og ved huset:

Vinduer gøres rent både ude og inde. 

Bent og Poul Erik tager udvendig og Anita tager lille sal indvendig,

Else og Else Marie tager store sal indvendig.

 

Udenfor busk inde i hjørnet klippes af Jens Peter

 

Jens Peter undersøger arbejdet med problemet med vandet ved køkkendøren og prisen på evt materialer

Else taler med Henrik om han kan huske fra sidste gang der kom grus på.

 

5.      Gulv: Letslibes og lakeres. 25 kr pr m2 + moms

Else kontakter Kim og aftaler tidspunkt.

 

6.      Runden: Opvaskemaskinen er endelig tæt

 

Mangler nye højskolesangbøger og nodebog evt søge en fond.

Anita undersøger prisen på 50 stk.

 

Helle undersøger hvad et færdigt udendørsskilt som infotavle koster

Anita snakker med Frederik om evt han kan lave en.

 

Else kontakter Kirsten fra koret at de skal tørre bordene af efter kaffen.

 

Else har modtaget et kort fra klaverstemmeren men aflyser aftalen.

 

Vi har fået lavet brandeftersyn alt ok

 

Vi har fået lavet eltjek alt ok

 

Hvis noget skal i midt på ugen mpu@skivefolkeblad.dk

Jan Lacour 28111613 og det kommer samtidig på skiveportalen

 

Vi har fået 17000kr fra kommunen som tilskud og i aktivitetstilskud har vi fået 10585kr.

 

Else har modtaget tilbud på John Mogensen arrangement 5000 kr + kørsel som mulig arrangement til næste år.

 

Næste år 12 december har huset 75 års jubilæum som vi evt skal fejre

 

Maria Rusbjerg overtager rengøringen efter Simone 1. april

 

Næste møde aftales til 18 maj kl 19.00 i forsamlingshuset

 


 

Af: Knud Erik Nielsen

Man kan godt ærgre sig over at vi måtte ”ty” til at aflyse vores traditionsrige høstfest. En fest der er blevet afholdt hvert år siden huset blev opført i 1943. Vi har boet her i 45 år og har kun en enkelt gang måtte ”misse” denne fest. --Ak ja, de gode gamle dage--.

Man kan så glæde sig over at der sker mange andre gode kulturelle tiltag i byen, Kultur og kirkeuge, byfest og oktoberfest. Venne-foreningen har rigtig mange gode tiltag som er spændende at gå til

Huset vil prøve at holde høstfest igen i 2017, men der må nok nogle nye tiltag til, som vi gerne vil have nogle ideer og hjælp til. Høstfesten bliver altid afholdt den sidste lørdag i september måned. I 2017 den 30/9

Nu er det ikke beklagelser det hele, vi kan glæde os over at vi er blevet færdige med det store køkken projekt, samt kælderen er blevet renoveret, de gamle toiletter er væk og der er blevet malet med mere.

Huset er rigtig godt udlejet, der er ikke mange uger hvor der ikke har været, eller er en fest i huset. Vi er også rigtig glade for Flyndersø koret som lejere.

Den store udlejning skyldes nok at huset ligger i den lille ende med hensyn til lejepriser i Skive kommune, samt at huset er i rigtig god stand, altid ren og pæn.

Der er fra amatør skuespillere blevet forsøgt at få gang i dilettant aftener igen, men har måtte opgives i 2017 da mændene ikke er lette at lokke ”i hvert tilfælde ikke som dilettant aktører”. Der vil blive gjort et nyt forsøg senere.

Dette blad bliver den sidste med mig som skriverkarl da det er på tide at trække sig som sekretær. Det er mest praktisk, at det er en i bestyrelsen. Jeg fortsætter dog som kasserer uden for bestyrelsen

Tak til alle de frivillige der har gjort en indsat i årets løb. Dem kan vi ikke undvære

 


 

Referat fra

Bestyrelsesmøde torsdag den 18 August 2016- Kl.19.00

Fraværende: Alex Poulsen uden afbud – Bent Søgård havde meldt afbud  ” mon det var fordi at han skulle komme med en flaske ? ”

Høstfestblad er klar til omdeling  – skal være ude senest den 21/8 – bladet blev fordelt til omdeling

Høstfest 24 september: 

Trykke billetter Knud Erik – Musik Ole Gravrok – Servering mad, Else

Tale: Anita Engberg – Indkøb og afhentning/Aflevering Helle & Brian – Borddækning :

Helle – Sangfolder Knud Erik – Dække bord m.m. Vi mødes alle lørdag den 24 sept.

Kl 10.00 -  Oprydning efter fest ALLE – Vaske duge Else Marie – Søge spiritusbevilling Else Marie – Skilte: Helle

Køkkenrenoveringen + Hovedrengøring  ( evaluering/Økonomi )

Vi synes alle vi havde opnået et rigtig godt resultat. Alle havde gjort en indsat så vi nåede i mål.  Økonomi,en kom til at hænge sammen – Udgifter i alt kr. 157.123,27 – Tilskud fra diverse Kr. 92.458,47 – Egenbetaling fra kassen Kr. 64.664,80 – Alle fik udleveret en udgiftsrapport

Stor tak til alle frivillige – Det var en stor hjælp

Maling – inde og ude ?

Bent maler sokkel på flagstangen – Brian & Helle sørger for maling udendørs – Else Marie indendørs

Krone/ Krone 2017

Vi tager et sabbat år og søger ikke – 2017 bliver et år med kun de nødvendige/forfaldne renoveringer/reparationer

Evt/Runden

Else tager en snak med Alex om hans interesse i huset, ellers indkaldes Mogens Roslev

Helle& Allan har kørt flaskeskår på deponi – Bent sørger for sprøjtning – Else giver tilsagn til præsten om foredragspenge, husleje 500,00 –

Knud Erik meddelte at han synes der skal findes en sekretær der kommer fra bestyrelsen, han ønsker ikke at blive ved med at deltage i møderne. Han er villig til at fortsætte som kasserer hvis det ønskes.

Juletræ afholdes hvis tilslutning 5 juledag ( 29 december )

Næste møde: Aftales ved høstfesten

 


 

REFERAT FRA, Bestyrelsesmøde torsdag den 10/3 - 2016  kl. 19.00 i huset

Fraværende: Helle og Brian med afbud

Konstituering af ny bestyrelse

Genvalg på alle pladser

Vagtplan

Alex ville gerne bytte sin vagt evt. med Brian, de kan måske snakke sammen om dette – tages op på næste møde

Forårsklargøring i og ved huset

Vinduer, borde udenfor, flag stang , nedløbsrør m.m. ( Else, Else Marie og Bent )

Bent har lovet at rive gruset foran huset med mellemrum

Rampe til indgangsdør ( Brian ) haster da der skal være mange fester i påsken og fremover – Tilbagemelding fra Brian om tidsplan

Alex ordner toilettet i personalerummet og undersøger gulvafslibning og lakering

Køkkenrenoveringen

Poul Erik udpeget som tovholder, men det betyder ikke at han skal lave alt arbejde selv – vi må stå sammen og tage et stort arbejde i de første dage af projektet så håndværkerne kan komme i gang. Brian efterlyser hjælpere på face book – skaffer rullebånd – affaldet skal køres ned til Henrik ( har vi aftale med Kurt Bertelsen om leje af containere ? )

Der afholdes møde med bestyrelsen og alle håndværkere i midten af april måned – Smeden og Jørgen Fly har styr på hvor vi skal kobles på ( det bliver  bag om huset )  

Udtagning af fliser m.m.

Evt / Runden

Alex undersøger om han kan skaffe et filmlærred på sit arbejde

Bordindkøb tages op senere

Kaffe

Helle ( Allan ) leverede en rigtig god og velsmagende  kage, så vi blev enige om at vi godt fremover kunne anbefale hende som fast kageleverandør

 

Venlig Hilsen, Knud Erik

 


Referat fra for bestyrelsesmøde - torsdag den 14 Januar 2016 i huset

Evaluering af foreningens opgaver i 2015, herunder bestyrelsens arbejde

Det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt kommer til vores egne planlagte fester ( juletræ, høstfest ) der er selvfølgelig ting der gør at man ikke kan deltage, i så fald bedes man melde fra i god tid. Man bør også bestræbe sig på at få lavet ting man har påtaget sig. Eller sige fra til opgaven

Evaluering af Juletræ,s fest :

Trods lille fremmøde blev det en god eftermiddag, masser af hygge med mere ( Julemanden var Morten Have der sprang til da der opstod sygdom)  Lille overskud på ca .200,00 kr – I 2016 skal der være en tilmeldingsdato som skal overholdes.  Derfra beslutter man om der er nok deltagere til at gennemføre dagen.

Generalforsamling onsdag den 24 februar kl 19.00 – Vi møder kl 18.15

På valg:

Else Pedersen, Else Marie Pedersen, Helle Birch, Bent Søgård

De er alle villige til genvalg

Valg af suppl. På valg  Erling Nielsen – Valg af Revisor , På valg Henrik Henriksen

Nye emner ? Mogens Roslev spørges om han vil stille op som suppl. ( Else spørger )

Forberedelse til generalforsamling.: Else Marie , lagkage – Else, Boller og pålæg, kaffe og Te, Øl og vand

Beslutning om renovering af køkken ?    Helt eller delvis ? – Etaper ?

Der blev besluttet at køkken og baggang skal renoveres ( helt ) efter planen i Juni Måned . – Køkken tømmes søndag den 29 maj fra kl. 09.00 – Vi skal være færdige med renovering inden den 24 juni – Der indkaldes håndværkere til møde i huset snarest  (Else )

Vi står selv for udgravning af gulvet, ved hjælp af frivillige der skal rekrutteres.

Nye borde ?     - Industrikaffemaskine

Stillet i bero til vi får penge i kassen igen

Nye lejekontrakter for udlejning til ungdomsfester – 18 års fødselsdag – skoler

Der skal fortsat være ens priser på leje af huset, dog kan og skal man opkræve 500,00 hvis huset efterlades helt uacceptabel beskidt

Husleje priser ?

Alle priser på sale stiger 100,00  - Hele huset Kr. 1500,00 – Store Sal Kr. 1300,00 – Lille Sal Kr. 1100,00

Dagen før uændret Kr. 400,00 -  Begravelse uændret Kr.  800,00

Fordeling og udbringning af indkaldelse til generalforsamling , samt kontingentbetaling

Blev fordelt og skal udbringes snarest og senest 22 januar

Runden / diverse

Brian laver plade til handicap rampe ( haster ) Der skal males – Vagten skal sørge for snefejning af fliser foran indgangen, evt. tilkalde Jens Peter hvis P.Pladsen er rigtig slem med sne – Næste møde aftales ved generalforsamlingen . Og så må der jo gerne serveres lagkage

 


Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus

Referat af  Bestyrelsesmøde torsdag den 1 oktober 2015 i huset Alle mødt- Afbud fra Poul Erik

Evaluering af  Høstfest 2015

Fin fest, god mad og stemning – God omsætning i baren – giver et lille overskud + annoncerne som giver et overskud på ca kr. 11.000 – Trykning kr. 2.200 = kr. 8.900

Høstfest 2016  -  Lørdag den 24 sept.2016 -  Kl. 18.30til o1.30

Bestille musik m.m. – Alex forhører og bestiller evt 6 mands orkester – prislag ca kr. 6.000

Juletræ – 28 december 2015  - 4 juledag – Bemærk dato

Tidsplan for færdiggørelse af påbegyndte projekter

Der blev bevilget penge til Poul Erik til køb af plader til kælderen, Bent mente at til vinter skulle han nok få lavet det i kælderen han har lovet – Jeg har hørt at vinteren starter tidlig i år. Bent skal også sprøjte udenfor

______________________________________________________________________________

Helle & Brian har styr på maling af gavl + indgangsparti  - Brian er blevet færdig med toiletprojektet

______________________________________________________________________________

Krone / Krone:

Knud Erik søger om fuldt beløb for køkkenprojektet

Eventuelt – Runden

Venneforeningen  får rabat på leje af sal på onsdage- evt. weekend fuld pris – 29 oktober skal sangkor låne højtaleranlæg fra Hallen, - Brian og Knud Erik kører den om i huset

Generalforsamlingen er fastsat til Onsdag den 24 februar 2016 kl 19.00, Vi møder kl. 18.15  Der meddeles på næste møde om evt. ønske til genvalg, vi vil gerne beholde alle. Bent,Else, Else Marie og Helle er på valg.     Lagkager boller ???? på næste møde

Næste møde:   Torsdag den 14 Januar kl. 19,00 i huset, Knud Erik kommer med brød, - får vi bevilget fondspenge indkaldes til møde inden.

Venlig Hilsen, Knud Erik


Bestyrelsesmøde tirsdag den 11/8 , 2015 - kl.19.00

Indvielse af vores nye bestyrelseslokale, stor ros til Else Marie for den flotte indretning og store arbejde med maling og mere

Referat:

Alle mødt – Alex var fraværende – ikke afbud

Kaffebrød : Brian Nørgård

Høstfestblad blev fordelt til omdeling inden den 18 august

Høstfest – Vi møder alle på dagen kl. 09.30 ( lørdag den 26 sept.) Opgaver blev fordelt på sidste møde. Indtægten af bladet ca.  kr. 9000.00 netto

Der handles ind i Rema 1000 – Helle bestiller når vi ved antal på gæster

Køkken : Udsat til næste møde, men vi mener nok at vi skal gøre det i etaper, 1 del vandrør graves ned fra vejen om til køkken måske slutte af i en brønd med vandlås og måler og føres ind til opvaskemaskine

50/50 : Søgning til vandrørsarbejde ? Måske kan vi bruge fondspenge til dette? undersøges

Maling af træværk udendørs. Gavlen, Indgangsparti, m.m. ( gruppe nedsat ) grøn umbra maling

Opsamling på arbejde om : Tagrender og kælder Bent –  Toilet Brian

Evt/runden : Opvaskemaskine eftersyn hver anden år 1200,00 + moms ( Else Marie underskriver kontrakt )

Næste møde :Torsdag den 1 oktober i huset kl.19.00,  Else Marie kommer med brød – man medbringer selv for sin kaffekop og bestik

Venlig hilsen , Knud Erik


Referat af bestyrelsesmøde hos Else 10 marts 2015

Konstituering af bestyrelsen:

Formand:

Else – Næstformand: Else Marie -  Kasserer og Sekretær uden for bestyrelse: Knud Erik

Vagtplan

Alex indgår i Anders Bach mdr. – December / November

Forårsklargøring i og ved huset

Else klipper buske-Helle og Brian vasker vinduer, Bent river og sprøjter gruset

Bestyrelseslokale

Starter mandag den 30/3 – Alle der kan kommer og hjælper med til at tømme rummet m.m.

Hovedrengøring + Gulv i store sal

Alex sliber ned og lakerer, dato efter aftale med Else – Brian laver nye riste til gulvet i store sal

Store sal hovedrengøres efter at gulvet er ordnet – Resten af huset i september/oktober

Højtaleanlæg

Knud Erik aftaler med Ruif om lån af vores fælles anlæg

Nye medlemmer

Evt folder til nye tilflyttere samt ikke medlemmer – På til næste møde

Kælderen

Anders og Poul Erik går og hygger sig dernede når de har tid og lyst

Det jeg har glemt

Limfjordsteater ??? Helle undersøger EVT. til efteråret eller januar/februar

Evt/runden

Der er pr d.d. en kassebeholdning på 80.000,00

Lidt snak om borde og stole samt evt. ny stor kaffemaskine – fryser udskiftes evt. med en skabsfryser ?

Der laves plantegning af renovering af køkken m.m. -  Alle kommer med ideer

Tages op på næste møde

Høstfest lørdag den 26 september – Musik: Sæbeboblerne

Næste møde

Tirsdag den 12 maj kl. 19.00 hos Alex, Kisumvej 60

PS: Alex Poulsen – Tlf. 30481433 mail naurpoulsen@hotmail.com

Venlig hilsen, Knud Erik

 


 

Alle er mødt  –  Knud Erik deltog ikke

Høstfest 2013:   Lørdag den 5 oktober kl 18.30 til 01.00

Papirer / kontrakt med musiker ?  Spørg Ingvar

Øl- Møde i huset Lørdag den 16 marts kl. 10,30 ( Else sørger for Øl/Vand )

Renovering af toiletter. Dato ? – uge 36 & 37 ? Hvordan skal der laves om – Handicaptoilet -?

Herretoilet ( pissoirs ) ? - Indgang ? handicapvenlig

Varme – El- Forbrug – Talt om brugerbetaling af varme – el – Klaus undersøger hvad det koster at få varmemåler op i køkkenet der kan af aflæses – der skal tages stilling inden vinter

Anders køber ny snor til flagstangen / vasker vinduer sammen med Brian

Der er blevet talt med Rasmus om krummer på gulv med mere ( KORET )

Talt om at købe en protektor til huset ?  - pris ? – Internet i huset som gæster kan leje sig ind på – Klaus undersøger pris med mere

 Knud Erik/kasserers tanker ( tæller ikke ) om varme/el afregning – man skal tænke sig grundig om før man beslutter at lave om på det , jeg mener at vi i stedet må være hurtigere til at slukke fyret, kontrollere el. Skal man noget må man indføre en extraleje på varme for dem der vil have huset før og efter festen -  uden at leje huset – især om vinteren ( fra oktober til april ) Vi har en overskud på selve lejen på godt 20,000 så vi skal ikke gøre problemet større en den er.  Kun tanker 


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus  –  1 marts 2012 hos Else

Høstfest er bestemt til at skulle være den 6 oktober 2012 .  Musik skal igen være Jens Jacobsen fra Lem – han er bestilt –

Krone/Krone  Der er søgt om tilskud til et nyt tag over køkkenafdelingen  - samt nyt loft i køkken og baggang.  Vi  er bevilget 33.000  -    Else Marie taler med Bjarne Pedersen

Konstituering:

Formand

 

Else Marie Pedersen

emjpedersen@fiberpost.dk

 

Plantagevej 21

Rønbjerg

97 53 40 03

22 59 26 77

Næst-

formand

Klaus Pedersen

vejlgaardvej34@yahoo.dk

 

Vejlgårdsvej 34 Rønbjerg

22 52 23 59

Udlejer

 

Else Pedersen

else-langballe@live.dk

 

Mælkevejen 6

Rønbjerg

97 53 42 34

23 44 87 25

 

 

Anders Bach Nielsen

madam.nielsen@mail.dk

 

Mælkevejen 16

Rønbjerg

97 53 42 08

30 29 42 88

30 29 42 08

 

Helle  Birch

birch2@privat.dk

 

Præstevejen 61

Rønbjerg

97 51 20 70

30 51 00 04

 

Poul Erik Rusbjerg

 

Folmentoftvej 5

97 52 63 67

22 97 67 45

 

 

Ingvar Juhl Pedersen

 

ingvar@mil.dk

Mælkevejen 18

Rønbjerg

 

97 53 43 03

29 90 82 59

28 38 93 43

 

Kasserer

 

Sekretær

Uden for bestyrelsen:

 

Knud Erik Nielsen

knuderiknielsen@fibermail.dk

 

Mælkevejen 36

Rønbjerg

97 53 42 32

25 79 14 22

50 48 12 80

 

Country aften  den 4 marts 2012– Chick,n  Roosters spiller ( 3 mand )   

Vi drøftede hvordan vi skulle gribe aftenen an :  Mad - bordopstilling – (efter plan fra Knud Erik)

Hoved rengøring fra 24 til 29 september

Else finder ud af gulv

Eventuelt:

 


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus  –  10 Januar 2012 hos Helle

Alle mødt : Referat af Knud Erik!

Høstfest blev bestemt til at skulle være den 6 oktober 2012 .  Musik skal igen være Jens Jacobsen fra Lem – han er bestilt –

Generalforsamling:  

Generalforsamling blev fastsat til afholdelse  onsdag den 22 februar 2012  kl 19.00 i forsamlingshuset – Vi møder kl. 18.15

Jytte laver indkaldelse og dagsorden og trykker den, sendes ud sammen med girokort til kontingent

Vi får en stak med adresse på dem vi skal dele ud til ( Else )

På valg: Helle Birch – Klaus Pedersen – Else Pedersen – Else Marie Pedersen

Vi er glade for dem i bestyrelsen så de får ”lov” at få en periode mere.  Altså de er alle villige til genvalg - Poul Erik bager 30 boller, Else sørger for smør pålæg m.m. + 1 Øl og Vand

Jytte holder desværre som kasserer, hun erstattes af Knud Erik, som skal sidde uden for bestyrelsen, han deltager i bestyrelsesmøder. Der skal derfor vælges en ny til bestyrelsen, foreløbig for 1 år

Krone/Krone  Der er søgt om tilskud til et nyt tag over køkkenafdelingen  - samt nyt loft i køkken og baggang.  Vi får besked onsdag den 11 jan. – Else Marie og Klaus

Juletræ: Den 29 dec.2011

Godt 100 deltagere – Overskud ca. 1300,00

Countryaften  den 4 marts 2012– Chick,n  Roosters spiller ( 3 mand ) 

Vi drøftede hvordan vi skulle gribe aftenen an :  Mad - bordopstilling – (efter plan fra Knud Erik)

Højeste antal uden bestyrelse 140 pers. Else og Købmanden som salgssted - + forsalg fredag den 10 februar i huset fra Kl 16,00 til 18.00 . Knud Erik trykker billetter

Mad: Er bestilt ( helstegt pattegris med alt tilbehør ) kr 110.00  der skal gives besked ca 14 dage før om ca. antal  - De kommer med 2 til udskæring .  Else sørger for 2 servering/opvask

 

+ Kaffe og Æblekage (laves af bestyrelsen,  der er aftalt hvem der laver hvad )

Fadølsanlæg er bestilt hos Hancock ( Dobbelt )

Øvrige indkøb m. m.  bestemmes efter generalforsamlingen

Borde – pynt m.m. – der blev talt om aviser med plastic over, en god ide - Helle undersøger

Klaus fakler og bålplads

Eventuelt:

Kaffe og flødelagkage

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus  –  31 oktober hos Knud Erik

Alle mødt : Referat af Knud Erik

Hovedrengøring: Vi var enige om at det var gået fint, der var en god vilje fra alle om at skabe et flot resultat. Tak til Ruth, Signe, og Ingrid for hjælpe

Evaluering høstfest den 8 oktober: Der var 70 deltagere, der alle havde en rigtig god fest, med god mad og god musik og underholding,  - præstens indlæg var alt for lang - men ellers ok. Festen gav 1.000 + 12.000 for annoncer, så alt i alt en overskud på 13.000.  FLOT.

Næste års høstfest blev bestemt til at skulle være den 6 oktober 2012 .  Musik skal igen være Jens Jacobsen fra Lem – han er bestilt –

Genelforsamling:  

Generalforsamling blev fastsat til afholdelse  onsdag den 22 februar 2012  kl 19.00 i forsamlingshuset

Jytte laver indkaldelse og dagsorden og trykker den, sendes ud sammen med girokort til kontingent

Vi får en stak med adresse på dem vi skal dele ud til ( Else ) næste bestyrelsesmøde

På valg: Helle Birch – Klaus Pedersen – Else Pedersen – Else Marie Pedersen

Vi er glade for dem i bestyrelsen så de får ”lov” at få en periode mere.  Altså de er alle villige til genvalg

Krone/Krone  Der søges om tilskud til et nyt tag over køkkenafdelingen  - samt nyt loft i køkken og baggang.  Bjarne Pedersen har givet tilbud på ca  90.000,00  kr. som vi har ansøgt om ved kommunen.

Juletræ: Den 29 dec.2011 fra 14.00 til 16.30 - vi mødes alle i huset den 29 - kl.10.00 – Vi gør alle rent efter festen.  Musik : Mogens

Klaus sørger for juletræ

Else : Bestiller varer hos Købmanden - ser efter lys servietter m.m. Poser til børnene

Alle: Bager 20 boller

Else Marie : Kringle

Country aften  den 4 marts 2012– Chick,n  Roosters spiller ( 3 mand )

Vi drøftede hvordan vi skulle gribe aftenen an : Mad - bordopstilling – antal vi kan have til denne aften . Mad – Else spørger Linda om forslag –vi snakkede gode ben – rewelsben ?

Jeg har tænkt på om vi ikke skulle servere grillstegt pattegris (ta. selv ) med diverse kartofler, grønt måske en forret serveret på bordet –kaffe og en stykke kage. Jeg synes at det kunne vi gøre for en fornuftig pris –og så passer det godt til anledningen

Eventuelt: Poppel træerne ved stadion bliver fældet i løbet af vintere

Puslebord – Poul Erik og Anders  -  gulvtæppe til fadøl i gammel gang Anders

Skilt over dør udskiftes – NH dekoration 

Else undersøger hvor vi får Olie og om de kommer af sig selv

Dato for næste møde:  Onsdag den 11 januar kl 19.00 – hos Helle


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 1 oktober  2011  i huset

Rengøring af huset gik planmæssig, vi blev næsten færdige. Resten bliver ordnet i løbet af ugen. Det var en hyggelig dag med spisning lavet af Ingrid Roslev

Alle gjorde en stor indsats så vi kan roligt holde:

Høstfest 2011:   Lørdag den 8 oktober kl 18.30 til 01.30

Alle møder lørdag den 8 --  Kl. 9.00 til borddækning med mere

Vi rydder op efter festen så vi har fri om søndagen

ELSE MARIE sørger for at bestille varer hos købmanden.  Musik: Jens Jacobsen

Helle sørger for pynt til borddækning

Menu:            Forret- Fyldt dampet fiskefilet m/ urtecreme og Flutes ( Bliver serveret)

                      Buffet- 3 slags kød samt forskellige slags kartofler og salater

                      Dessert- Premier is m/ karamelsauce - Kaffe med hjemmebagte småkager ( Serveret )

Krone/Krone 2012 . Nyt tag over køkken – Ny loft i køkken - Bjarne skal afgive tilbud ,Poul Erik snakker med ham.  KNUD ERIK  sørger for ansøgningen inden 1 november

Country aften til næste forår – HELLE arbejder med det

Det er besluttet til lørdag den 3 marts 2012

Musik er bestilt til 12.500,00 for 4 timer incl. pause

MAD ?

ANNONCER  ?

PYNT ?

Der er mange ting vi skal have forberedt

Næste møde: ?

Venlig hilsen, Knud Erik


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 29 August 2011  i huset

 

Nyt fra Vagten: Alt er gået planmæssig

Vedr. Flyndersøkoret.  Fyret skal være omstillet til lille sal, så sørger de selv for resten

Høstfest 2011:   Lørdag den 8 oktober kl 18.30 til 01.30 –Musik: Jens Jacobsen

Bladet deles ud i uge 35 -36 – Er fordelt til de enkle

Helle sørger for pynt til borddækning – Else Marie køber ind til festen

Menu:           Forret- Fyldt dampet fiskefilet m/ urtecreme og Flutes ( Bliver serveret)

                      Buffet- 3 slags kød samt forskellige slags kartofler og salater

                      Dessert- Premier is m/ karamelsauce -

                      Kaffe med hjemmebagte småkager ( Serveret )

Hovedrengøring: Er fastsat til uge 40 – Vi mødes alle lørdag den 1 oktober kl 9.00  til rundstykker

( Else Marie sørger for det ) Der afholdes et mini bestyrelsesmøde, så er det ellers i gang med kost og klud.

Krone/Krone 2012 . Nyt tag over køkken – Ny loft i køkken - Bjarne skal afgive tilbud ( Poul Erik

Knud Erik ansøger om tilskud ved kommunen

Knud Erik prøver at lave en folder om huset og vores gøremål, med opfordring til evt. nye om at tegne beviser. Siden skal med høstfestavis ud. Er OK

Country aften til næste forår – HELLE arbejder med det – Dato: Evt. 3 marts –pris 12.500,00

Der gives et engangs  tilskud til Rønbjerg Xpressen på 2.000,00

næste møde:

Lørdag den 1 oktober i huset kl. 9 00  Venlig hilsen, Knud Erik


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 21 Juni  2011  i huset og hos Else -  Alle mødt  på nær Poul Erik, der havde sendt afbud

Depotrum: Alt er på plads på nær de lange ting som Poul Erik skal hænge op

Nyt fra Vagten: Alt er gået planmæssig, på nær opvaske maskine , ELSE MARIE laver ny fejlseddel til opsætning ved maskinen

Vedr. koret. Fyret skal være omstillet til lille sal, så sørger de selv for resten

Priser på leje af hus fra 1 januar 2012 :

Lille sal + køkken         kr 1.000,00  

Store Sal + køkken       kr  1200,00

Hele huset                kr  1400,00   

Service ( pr kuvert )     kr  5,00

Andre priser uændret .  Priserne gælder alle der ikke har fået oplyst de gamle priser

Rengøring foran huset: Alle der kan mødes mandag den 27 juni  kl 19.00  til vask af vinduer, gøre rent og rive, feje foran huset . ANDERS sørger for at hængende ledninger fjernes

Høstfest 2011:   Lørdag den 8 oktober kl 18.30 til 01.30 – Annoncerne er tegnet, der bliver lidt færre end sidste år. Knud Erik gør klar til tryk. JYTTE trykker bladet som sædvane inden den 29 aug.- ELSE MARIE sørger for at bestille varer hos købmanden. Bladet bliver fordelt( Bestyrelsen) til uddeling på næste bestyrelsesmøde den 29 aug.  Musik: Jens Jacobsen

Helle sørger for pynt til borddækning

Menu:              Forret- Fyldt dampet fiskefilet m/ urtecreme og Flutes ( Bliver serveret)

                      Buffet- 3 slags kød samt forskellige slags kartofler og salater

                      Dessert- Premier is m/ karamelsauce - Kaffe

                      med hjemmebagte småkager ( Serveret

Hovedrengøring: Er fastsat til uge 38-39 ? ( Else finder ud af gulvafslibning inden ) , nærmere aftale på næste bestyrelsesmøde

Klaus sørger for Dispenser til køkken ? Samt evt. pris på elmåling omkring hver udlejning ?

Krone/Krone 2012 . Nyt tag over køkken – Ny loft i køkken - Bjarne skal afgive tilbud ( KNUD ERIK )

Vi drøftede anpart beviser og tegning af samme . Knud Erik prøver at lave en folder om huset og vores gøremål, med opfordring til evt. nye om at tegne beviser. Siden skal med høstfestavis ud

Country aften til næste forår – HELLE arbejder med det

Næste møde:

Mandag den 29 august i huset kl. 19 00  Venlig hilsen, Knud Erik


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 11 april 2011  hos Else Marie   -  Alle mødt  -  

Irsk aften: Alle syntes det var en OK aften hvor alt forløb efter planen . Økonimisk gav det et overskud på ca 12.000  så det er meget tilfredsstillende. Vi diskuterede –hvad skal vi finde på næste år – Ølfest –Country – eller noget helt andet underholdning

Nyt fra Vagten: Alt er gået planmæssig

Priser på leje af hus fra 1 januar 2012 :

Lille sal + køkken                                    kr 1.000,00

Store Sal + køkken                                  kr  1200,00

Hele huset                                                kr  1400,00

Service ( pr kuvert )                                 kr  5,00

Andre priser uændret .  Priserne gælder alle der ikke har fået oplyst de gamle priser

Depotrum: Poul Erik sørger for maling, grunder, væv, m.m. til tirsdag efter påske . Alle der kan mødes kl 09.00 - resten om aftenen kl 18.30 tirsdag efter påske, så ser vi hvor langt vi kan komme. Der satset på at få rengøringsrummet færdig til benyttelse først,derefter må vi se på rummet udenfor.

Høstfest 2011:  Vi fordelte hvem der skal spørge hvem om annoncer – Deadline til Knud Erik inden uge 25 – Linda spørges om menuforslag (ELSE ) - Jytte spørges om de vil trykke ( ELSE )- Knud Erik laver klar til trykning – husk logo hvis der er forandringer.- ELSE MARIE sørger for at bestille varer hos købmanden

Hovedrengøring: Er fastsat til uge 39  ( Else finder ud af gulvafslibning inden ) , nærmere aftale på næste bestyrelsesmøde

Forespørsel om herreklub i dilettantrum: Nej –Nej – Nej

Klaus sørger for Dispenser til køkken

Næste møde:

21 juni i huset kl. 19 00  – eller hos Else

Venlig hilsen, Knud Erik

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 10 januar 2011  hos Else Marie     Alle mødt  -   1 .Evaluering af juletræ den 29 dec. 2010

Der var  55 børn + 47 voksne tilmeldt til den årlige juletræsfest, de havde alle en dejlig eftermiddag med  poser ,is og dans om træet. Der blev leget sanglege ledet af Else m/flere. Mogens Nielsen fra Vinde spillede til.  Kaffebord for de voksne – Overskud 1194,00 kr. så det er flot. Vi havde i år ny julemand, han klarede det fint ( han talte ihvert fald ikke over sig )

Folkebladet var der og dækkede med tekst og billeder i år, en god ting vi vil prøve igen

Generalforsamling  den 21 febr. 2011

Generalforsamling blev fastsat til afholdelse mandag den 21 februar 2011 kl 19.00 i forsamlingshuset

Dagsorden iflg. lovene

På valg er :       Jens Karl Madsen ( modtager ikke genvalg )

                        Poul Erik Rusbjerg (Villig til genvalg )

                        Knud Erik Nielsen ( Villig til genvalg

Der skal altså findes 1 ny:  Gerne en ny formand

I forslag  Camille Myrtue & Erling + Finn –Jens Karl spørger. 

Dorte og Jørgen Johansen  i Gl. Rønbjerg -  Ingrid spørger

Jytte laver indkaldelse og dagsorden og trykker den, sendes ud sammen med girokort til kontingent

Vi får en stak med adresse på dem vi skal dele ud til ( Jens Karl )

Vi møder der alle kl 18.00   -   Ingrid bager boller – Else Marie sørger for lagkage – Else køber smør, kaffe fløde og pålæg + diverse   25 til 30 pers.

Rasmus Thorsen kommer igen i år og læser gamle jyske fortællinger

Krone/ Krone:

Møde i Æ kassehus, Glyngøre den 13 jan ( Jens Karl og Klaus ) Vi har søgt om muring og fugning af ydermure

Irsk Aften:  

Vi fik forelagt et forslag til menu , som vi alle var begejstret for ( Eva 100.00 pr kuvert – Buffet

Knud Erik: Trykning af reklame – billetter – Annonce i Skive Folkeblad – Tale med avisen om omtale

Bestille fadøl ( høker og dark ) + evt en lille køler fra Hancock.

Jens Karl: Musik – Irsk øl  - Skilte ved vejen ” spørge Dorte Nielsen ”    Else: Bestille varer hos købmand (whisky-farin-fløde-chips m.m.)

Alle:  Dække bord torsdag den 3 fra kl 18.30  - Oprydning og rengøring efter festen, da huset skal være klar næste morgen. Sanne: Sørger for borddækning og dekoration -  Ingrid: Vasker duge

Nyt fra huset/evt-Runden.:  Olieforbrug – vi prøver at spare så meget som mulig.  -  Flaskecontainer er afbestilt da det nu koster at få den tømt. Vi diskuterede flere løsninger, men ser tiden an lidt.  Nye el radiatorer  forskellige steder i huset, da de gamle ikke alle kan reguleres. Vi ser på økonomien.

Jens Karl sørger for mere garderobeplads

Knud Erik sørger for at der kommer tekst under Sejer Pedersen i forgangen

Knud Erik har prøvet at lave en ny hjemmeside :     

 www.skysite.dk/ronbjergforsamlings

Se den så kan vi diskutere næste gang om det er noget ( formen eller andet der skal tilrettes )

Den er gratis med denne adresse – men skal vi have vores egen domænenavn koster det 400 i oprettelse og derefter 100 kr i årlig kontingent  Vi kan godt få Estvad - Ronbjergforsamlingshus

eller ronbjergforsamlingshus

Dato for næste bestyrelses  møde:  Evt efter generalforsamling eller snarest derefter  

Venlig hilsen , Knud Erik


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus  –  25 oktober hos Jens Karl

Alle mødt : Referat fra Knud Erik

Evaluering af arbejdet omkring nyt loft – hovedrengøring: Vi var enige om at det var gået fint, der var en god vilje fra alle om at skabe et flot resultat – stor tak til Poul Erik og de frivillige hjælpere – ”eneste minus ved arbejdet var at der blev serveret Carlsberg Øl”  Vi blev enige om at det var godt gået

 Evaluering høstfest den 9 oktober:Der var 70 deltagere, der alle havde en rigtig god fest, med god mad og god musik ,  - der var måske for langt imellem retterne - men ellers ok. Festen gav 2.000 + 16.000 for annoncer, så alt i alt en overskud på 18.000.  FLOT. Næste års høstfest blev bestemt til at skulle være den 8 oktober 2011 . Musik skal igen være Jens Jacobsen fra Lem – han er bestilt – Mad:  menu er ikke bestemt endnu, men der blev efterlyst noget mere spændende , måske buffet

Generalforsamling  mandag den 21 febr. 2011

Generalforsamling blev fastsat til afholdelse mandag den 21 februar 2011 kl 19.00 i forsamlingshuset

Jytte laver indkaldelse og dagsorden og trykker den, sendes ud sammen med girokort til kontingent

Vi får en stak med adresse på dem vi skal dele ud til ( Jens Karl ) Jens Karl genopstiller ikke så vi skal have en ny formand. Forslag til emner ? Rasmus Thorsen spørges om underholdning ( Knud Erik )

Økonomi V/Jytte .Der er en god økonomi i huset, så vi kommer ud med et overskud

Vi bestemte at der skal købes materialer hjem, inden 15 november , for overskudspenge i krone/krone til renovering af den gamle baggang og depotrum. En opgave der blev pålagt  Poul Erik og Knud Erik ” der blev talt om at de kunne holde et møde på en spisested ” – men det bliver nok ved snakken.  Selve arbejdet skal ske henover vinteren. - ”Men vi henstiller til at der bliver serveret Hancock Øl”. Der skal lægges klinker på hele gulvet i baggangen og depot rum, der opsættes nye vægge og en rigtig dør til depot rum, ellers alt der trænger til en omgang.

Evt/Runden:Jens Karl og Else Marie tager til Ørslevkloster/Ørum, og repræsenterer foreningen ved generalforsamling i Gl, Viborg amts forsamlingshuse.

Folder til udsendelse revideres /nye billeder  - Tape og lignende må ikke klistres på vægge og malerier, Evt. ødelæggelse skal erstattes – garderobe stativ v/Jens Karl – han sørger også for skumslukker til køkken. -Ekstra nøgler til sale hænges op i depotrum, Klaus – Tekst under Sejer Pedersen, Knud Erik - Borde er kommet ind for vinteren – Klaus har skænket en el pålægsmaskine til køkkenet, Tak for det. Reserve kupler i kælderen, 2 af hver.

Krone/Krone 2011Der søges tilskud til  omfugning m.m., Rønbjerg Murer har givet tilbud på 37.500,00 incl. moms. Det siger vi ja til. – vi talte om loft udvendig over køkken i 2012.

Juletræ:Den 29 dec.2010 fra 14.00 til 16.30 - vi mødes alle i huset den 29  kl.10.00 – Vi gør alle rent efter festen. Alle har fået udleveret deres opgaver til festen. Præsten har meldt forfald, så Else prøver at finde en anden løsning

Irsk/skotsk aften  den 4 marts 2011 – program/opgaver er med på særskilt side

Dato for næste møde:Mandag den 10 januar kl 19.00 – hos Else Marie


 

Bestyrelsesmøde i Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus – 14  juni  2010 i huset

Alle mødt 

Loft i store sal:  

Poul Erik viste prøver af plader, vi bestemte os for den lyse af dem. Der er indhentet tilbud fra Diges:  Pris ca 20.000  incl. moms

Vi går i gang den:           26 september og frem til den 9 oktober

Vi kal være færdige inden høstfesten. Vi gør det selv under ledelse af Poul Erik + frivillige der har lovet at give en hånd med.

Aftale med Rønbjerg El om elarbejdet ( Jens Karl )

Der skal også gøres rent i ugens løb

Gennemgang af høstavis og tegning af annoncer.

Vi afleverer resultatet af annoncetegning til Knud Erik senest i uge 26. 

Jytte trykker bladet.

Jens Carl deler de trykte blade ud til bestyrelsen, til videre udbringning senestI uge 36 - 37

 Vi har fået Birgitte Kjær til at holde talen. Jens Jacobsen underholder og spiller. Maden får vi fra Linda: Tun Mousse m/Flytes – dressing. - Flæskesteg med tilbehør. -  Is med karamelsauce . -Kaffe og hjemmebagte kager.  Jens Karl leverer kartofler, Else spørger Polar Is om isen. Vi har alle fået en liste over hvad vi skal sørge for til festen. Vi satte prisen til 190.00 pr kuvert. 85 kr efter festen. Dato 9 oktober kl. 18.30

Vi bestemte at vi skal afholde en fest sidst i februar eller først i Marts 2011 . Gode ideer imødeses, der er forslag om en  Irsk aften igen, -  ”Oktoberfest” – Country – Vild med Dans – Dilettant – Revy – Fastelavnsfest. Alt er åben .  Punkt på næste møde

Garderobe: Vi skal have mere garderobe inden vinter . Jens Karl undersøger

Vi har haft tyveri af 1000 liter fyringsolie – Bjarne Pedersen laver ny dør til kælder( forsikring)  Jens Carl

Jens Carl kommer med store sten til at lægge ved køkken hjørnet mod vest

”Lidt om husets økonomi – 2 øl til 7 personer – det er billigt.”

Dato for næste bestyrelses  møde:

Søndag den 26 september  Kl. 9.00  i forsamlingshuset

Med venlig hilsen , Knud Erik