Regnskab 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

Regnskab 2017

Regnskab

2016

 

Regnskab

2015

 

 

Regnskab

2014

Budget

2018

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejeindtægter

99.131,00

91.173,00

 

92.769,60

 

92.426,00

95000,00

Kontingenter

14.229,00

15.275,00

 

14.575,00

 

15.497,00

14000,00

Fester

 

4.836,35

4.605,05

 

10.396,51

 

16.352,00

5000,00

Driftstilskud

27.585,00

25.444,00

 

24.054,00

 

28.036,00

26000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter ialt

145.381,35

136.497,05

 

141.795,11

 

152.311,00

140.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventar

 

5.939,50

15.598,63

 

1.078,00

 

467,00

10000,00

Rep./vedligehold

10.847,84

16.998,92

 

43.729,53

 

17.902,45

35000,00

Køkken, renovering

0

58.845,42

 

 

 

 

5000,00

Rengøringsmidler

4.944,10

3.486,85

 

3.804,27

 

2.454,12

5000,00

Løn

 

20.247,00

15.757,00

 

16.153,52

 

14.050,00

20000,00

El

 

21.319,60

16.982,22

 

18.168,25

 

10.861,03

25000,00

Vand

 

3.910,00

4.417,16

 

2.089,60

 

6.599,15

4000,00

Gas

 

0

2.231,60

 

0

 

1.570,00

1500,00

Varme

 

17.124,58

14.989,06

 

21.598,56

 

11.851,95

20000,00

Diverse

3.129,25

4.240,90

 

753,44

 

6.972,41

5000,00

Renovation,EjenSkat

 

4.287,95

5.178,57

 

5.014,36

 

5.040,00

5000,00

 

Forsikringer

14.387,90

14.119,95

 

14.638,20

 

14.545,89

15000,00

Renter

 

0

0

 

 

 

206,54

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

106.137,72

172.846,28

 

127.027,73

 

92.520,54

150.050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat

 

39.243,63

-36.349.28

 

14.767,38

 

59.790,46

- 10.050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankbeholdning

 

69.761,12

30.517,49

 

66.866,77

 

52.099,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsværdi

730.000,00 

 

 

 

 

 

 

Likvid beholdning

69.761,12 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital i alt 31/12 - 2017 

 

799.761,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønbjerg den  30 jan.2018

Knud Erik Nielsen, Kasserer

 

 

Hanne Henriksen, Revisor                                                                   Henrik Henriksen, Revisor