NYT FRA BESTYRELSEN

Juletræsfesten den 29. december.


Juletræsfesten gik rigtig godt. Der var 23 børn og 19 voksne der dansede om juletræet og hyggede sig med julemanden.


Efter kaffen legede både børn og voksne omkring juletræet.


Der arrangeres igen juletræ til december som en god fast tradition den 29.
december, hvor vi håber alle børn og voksne igen har lyst til en hyggelig eftermiddag.


Generalforsamling den 20.februar 2018

 Vi afholder generalforsamling den 20.februar kl. 19.00 i forsamlingshuset

Vi håber selvfølgelig, der møder mange op for at få indflydelse på husets kommende aktiviteter.

Man må også meget gerne komme bare for det hyggelige samvær med kaffe og lagkage.

Efterårsfest den 27. oktober 2018


Vi planlægger en efterårsfest den 27. oktober, hvor temaet bliver John Mogensen. 

En aften hvor musikken udelukkende kommer fra John Mogensens hånd. En kombination afspisning, foredrag og dans.

Det går i korthed ud på, at musikeren, i fællesskab med os, laver en hel aften udelukkende med John Mogensens livretter samt hans musik - til hygge, anekdoter, fællessang og dans.


Sæt derfor allerede nu et kæmpekryds i kalenderen den 27.oktober, og planlæg en aften sammen med naboer eller gode venner.


Der kommer nærmere information i næste udgave af RønbjergXpressen.

DONATION

Vi har i Rønbjerg Forsamlingshus 6 store flotte malerier hængende fra egnen

 ( Estvad kirke-Rønbjerg Kirke-Søndre Skole/Estvad Lejren -Nordre skole-Krabbesholm Højskole-Salling Ungdomsskole )

De er malet af Mølgård Andersen i 1943

De er alle skænket til Rønbjerg Forsamlingshus i forbindelse med indvielse af huset i 1943 af Sejer Pedersen, Rønbjerg Is

De har igennem årene været modtagelige for støv og røg m.m. så de trængte efterhånden til et stort eftersyn

Et medlem af forsamlingshuset der ønsker at være anonym, har i stor respekt og taknemmelighed til Mølgård Andersen, Sejer Pedersen, og til bestyrelserne igennem alle årene, for deres store arbejde for og med huset, bekostet at malerierne er blevet restaureret og renset.

Det er sket på Jysk Malerirestaurering i Pårup

Vi vil fra Huset sige mange tak til medlemmet for, at vedkommende tænker på os og betalte for at malerierne blev restaureret

Billederne er nu tilbage i huset til nydelse for alle der kommer i huset

Huset har i 2018 - 75 års Jubilæum – Så det er en dejlig gave at vise frem

Knud Erik Nielsen

 

__________________________________________________________________________

Ny informationstavle


Som noget nyt har vi fået lavet et informationsskab til forsamlingshuset.


I skabet kan man bla. se hvilke kommende aktiviteter, der er
i forsamlingshuset, fx vores høstfest den 23. september (se
nedenfor), hvem der står for udlejning og priser på leje af huset.


Bestyrelsen siger tusind tak til Frederik Thorsen Pedersen
for fabrikationen af skabet.